16 barajın yapılacağı Botan Vadisi için araştırma talebi

HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, Botan Vadisi üzerinden yapılacak 16 baraj ve barajların yaratacağı tahribatlar için hem meclis araştırması açılmasını talep etti hem de Çevre ve Şehircilik Bakanı’na soru önergesi verdi.1
HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, Botan Vadisi üzerinde yapılacak 16 güvenlik barajı ve barajların yaratacağı tahribatların yerinde incelenmesi için meclis araştırması açılmasını istedi. Talebini yazılı bir şekilde Meclis Başkanlığı’na sunan Beştaş, Türkiye’nin en dik ve sarp vadilerinden biri olan Botan Vadisi’nin insanlık tarihinin en kadim tanıklarından olduğunu belirterek, Botan Vadisi’nin halihazırda “güvenlik gerekçesi” ile yapılması planlanan 16 baraj nedeniyle yok olma riski ile karşı karşıya olduğunu kaydetti. Beştaş, doğası, spor ve turizme sağladığı katkının yanı sıra binyıllardır tarihe tanıklık eden vakur duruşu ile içinde barındırdığı tarihi köprü, han, kale, cami, değirmen, kilise kalıntısı, arkeolojik kazı alanları koruma altına alınması gerektiğini söyledi. Vadinin Siirtliler için önemli yaşam alanlarını içinde barındırdığını vurgulayan Beştaş, aksi taktirde vadinin her iki yakasında bulunan 47 köy, ekilip biçilen bahçeler, tarım alanları, meralar, piknik alanları, barajlarla birlikte sular altında kalacağını ifade etti.
ZARARLARIN ÖNLENMESİ İÇİN MECLİS ARAŞTIRMASI TALEBİ
Olası bu tehlikenin bölge halkını ekonomik, sosyolojik ve kültürel açıdan etkileyeceği uyarısında bulunan Beştaş, “Mevcut durumda Şirvan’dan başlayarak Cizre’ye kadar yapılacak olan bu barajlardan Çetin, Limak, Kirazlı ve Pervari barajları bitmiş olup geriye kalanlardan 2’si proje, diğerleri ise yapım aşamasındadır. Barajların bölgeye ekonomik ve sair alanlarda katkı sunmadığı gerçeğinden hareketle baraj yapımının bölgenin eko sistemine ve halkına verdiği zarar çok boyutludur. Netice itibariyle yapılan barajların asimilasyona ve bazı şirketlerin zenginleşmesine yol açması dışında herhangi bir olumlu etkisi söz konusu değildir. Yine barajların tamamlanması ile göçlerin artması kaçınılmaz olacaktır. Değinilmesi gereken bir diğer husus da barajların ancak gereklilik halinde yapılması meşru iken ‘güvenlik gerekçesi’ ile baraj yapımı baraj yapılan bölge halkının yaşamsal pek çok hakkına açık müdahale teşkil etmektedir. Benzerini Hasankeyf’te de gördüğümüz üzere halkın yaşadığı evlerin, tarihi miras niteliğindeki kalıntıların, yine halkın geçimini sağladığı tarım arazilerinin güvenlik barajları gerekçe edilerek sular altında bırakılması kabul edilemezdir. Bu nedenle konunun detaylı bir şekilde incelenmesi ve olası zararların önlenmesi amacı ile meclis araştırması açılması önem arz etmektedir” dedi.
SORU ÖNERGESİ
Beştaş, aynı konuya dair Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması talebiyle Meclis Başkanlığı’na soru önergesi verdi. 16 barajla bahçe ve tarım arazilerinin sular altında kalacağı, bölgenin geçim kaynağı olan nar, fıstık gibi ürünlerin yetişemeyecek olmasının da işsizliği artıracağı uyarısında bulunan Beştaş, Bakan Kurum’un yanıtlaması talebiyle yönelttiği sorulardan bazıları şöyle:
“*Halihazırda yapılması planlanan diğer barajların akıbeti nedir? Güvenlik barajları ne anlama gelmektedir? Bununla amaçlanan nedir?
*Yapımı tamamlanan Çetin, Limak, Kirazlı ve Pervari barajlarının yarattığı tahribat tespit edilmiş midir? Elde edilen bulgular nelerdir?
*Yapımı tamamlanan barajlar ilgili şirketlere ne kadar kar elde etmiştir? Baraj yapımının bazı şirketlerin zenginleşmesine katkı sağladığı iddiaları doğru mudur?
*Botan Vadisinde yapılan ve yapılacak olan barajlarla hangi faydaların sağlanması umulmaktadır?
*Bu barajların kalkınmaya katkısı hangi boyutlardadır?
*Kültürel mirasların ve arkeolojik kazı alanlarının koruma altına alınması için önlemler alınmış mıdır?”
kaynak:mezopotamyaajansi.com