Basın Açıklaması: Zilan’da Ekolojk Katliama İzin Vermeyeceğiz!

Gelîyê Zîlan’da ekolojik bir katliam yaşanacak!

Van’ın Erciş ilçesinde yer alan Zilan Deresi üzerinde yapılmak istenen HES’in yapımına yeniden başlandı.

Fizibilite ve ön çalışmalarının 2010 yılında başladığı, Zilan Deresinde 2(iki) Ilıca’da (Germav) iki adet olmak üzere toplam 4(dört)  adet HES için EPDK 2012 yılında lisans vermişti. Van Valiliği ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 30.03.2012 tarih ve 1318 sayılı yazısı ile 30.03.2012 tarih ve 14 no’lu “ÇED gerekli değildir” kararıyla, Gökakım Elektrik Üretim A.Ş. tarafından alınan ruhsat üzerine 2014 yılında inşaatına başlanılan Zilan HES projesi, köylülerin ve birçok sivil toplum örgütünün itirazı üzerine yapılan başvuru sonucu Danıştay 6. Daire tarafından durdurma kararı verilmişti.

Gelinen noktada, toplumun bir bütün olarak Covid-19 Pandemisiyle mücadele içinde olduğu böylesi bir dönemde HES inşasına yeniden başlanmıştır. Bu en hafif tabirle işgüzarlıktır, fırsatçılıktır. Diğer taraftan yapılan hukuksuzdur. Danıştay’ın kararı ortadayken bu yapılan suçtur.

Gelyê Zîlan endemik bitki popülasyonunun en zengin olduğu bölgeler arasındadır.  Geniş tarım arazileri, otlak alanları ve meralarıyla tarım ve hayvancılığın en verimli şekilde yapıldığı bir bölgedir. Ayrıca Zilan Deresi Van gölüne dökülmektedir. Endemik Van İnci Kefali Balığının yumurtladığı ve ürediği bir alandır.

Yapılmak istenen HES projesi zengin endemik tür popülasyonlarına olduğu gibi, tarım ve mera alanları üzerinde yaratacağı yıkıcı etkiyle de halkın zorunlu göçe maruz kalması ve toplumsal yapının bozulmasıyla sonuçlanacaktır.

Yapılmak istenen HES’in bölge halkı yararına enerji sağlayacağı iddiası da büyük bir çarpıtmadır. Alternatif olarak dört mevsim etkili ışık alan bir bölgeyken, söz konusu bölge bağlamında, görece çok daha az tahribata neden olabilecek GES(Güneş enerji sistemleri) yerine HES yapımında ısrar, apaçık bu iddianın çarpıtma olduğunun göstergesidir.

Dün Zilan Deresini kan kırmızı akıtanlar bugün kendi suyunda boğmak, kapkara hale getirmek istemektedirler.  Dün Gelîyê Zîlan’ın halkına yapılan bugün coğrafyasına yapılmak istenmektedir.

Yapılan bu hukuksuz ve gayri insani projeye tüm kamuoyunu karşı çıkmaya çağırıyoruz.

Zilan’da ekolojik katliama izin vermeyeceğiz!

15.05.2020Mezopotamya Ekoloji Hareketi(MEH)