Zeynel Bey Türbesi’nin (T)aşınması – Özgür Amed

Hasankeyf’te bulunan 550 yıllık “Zeynel Bey” Türbesi’nin bir garip yerinden taşıma işlemi gün boyu canlı yayınlarla verildi. Yetmedi ertesi gün de canlı yayınlar sürdü....

Murray Bookchin’in ‘Modern Kriz’ kitabı Türkçe’ye çevrildi

Murray Bookchin’in modern kriz kitabı; çağımızın içinde bulunduğu büyük krize dikkat çekiyor. Ekolojik krizin toplumsal, siyasal ve sistemsel krize nasıl yansıdığını “Tarihte birbirimizle ve...

Toledo’dan Palmira’ya Suriçi – Güner Yanlıç

Kapitalizm aşırı kâr, küçük ulus devlet, endüstriyalizm üzerine projesine devam etmekte. Son yüzyılda da Ortadoğu’yu pazar olarak seçmiştir. Irak ile başlattığı bu süreç Suriye ile...

Dördüncü Dünya Savaşı’nın bin kolu – RAÚL ZIBECHI

Halklara karşı yürütülen savaşı; ateşli silahların sistemli olarak kullanılmasına, ordu güçlerinin ve paramiliter güçlerin köylü mezralarına düzenledikleri saldırılara ve onların ekinlerini ve geçim yollarını...

Kent, Kentleşme ve Mekân Üzerine Düşünceler (2) – Talat Çetinkaya

KENT MEKANININDA HEGEMONİK ÇATIŞMALAR VE KENT MEKANININ İDEOLOJİSİ     Kentsel katmanlaşmayı, klasiğinden ultra modernine kadar analize tabi tutarken, bunları katmanların birbirini etkilemesi ya da yeniden yaratması...

Kent, Kentleşme ve Mekân Üzerine Düşünceler (1) – Talat Çetinkaya

GİRİŞ Günümüze çeşitli aşamalar kat ederek gelen kent ve kentleşme olgusu, uygarlık tarihinin en köklü ve karmaşık yapılanmalarından biridir. Özellikle son otuz yıl içinde, küresel...

Sen kuşun kurdun hakkını savunursun, o gelir seni vurur – Pelin...

Türkiye, geçen hafta itibariyle son derece tehlikeli bir eşiği daha geçmiş bulunuyor. Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu çiftinin katledilmesi, Türkiye'de çevre mücadelesi açısından çok...

Hewsel’de dinmeyen acı – Güner Yanlıç

Kapitalist bir zihniyeti yaşatan, bireysel yaşayan, para kazanmak için emeği sömüren, hak bilmeyen, vicdandan yoksunlukla açıklanabilecek kadar gaddar, toplumsal ahlaktan yoksun, birlikte barış içinde...

Faşist Ekoloji – Peter Studentmaier

“İnsanlığı doğadan, hayatın bütünlüğünden ayırmanın onun kendi yıkımına ve ulusların yokoluşuna sebep olduğunu anlamış bulunuyoruz. İnsanlık ancak hayatın bütünlüğüne yeniden eklemlenmek suretiyle güçlü olabilir....

İleri Kapitalizm Döneminde Radikal Politika – Murray Bookchin

Kapitalizm 1930’ların tüm teorik kehanetlerine meydan okuyarak, kendini alabildiğine yeniden güçlendirdi ve ll. Dünya savaşından bu yana görülmemiş bir esnekliğe kavuştu. Aslında kapitalizmin şu...

YAZILAR

- Advertisement -

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Araç çubuğuna atla