Ekolojik Yaşam için Mücadele Eden Tüm Ekolojistlere sesleniyoruz! Ses Verin!

Türkiye Ortadoğu ve Dünyada Kurulacak Yeni Yaşam Yaşam Ekolojik Yaşam Olacaktır!

Ekolojik Yaşam için Mücadele Eden Tüm Ekolojistlere sesleniyoruz!

Ses Verin!

Ekolojistler yaşamı savunuyor.          

Hakkâri milletvekili Leyla Güven’in 8 Kasım 2018 tarihinde tecride karşı başlattığı süresiz dönüşümsüz açlık grevi, yurtiçi ve yurtdışından katılımlar ve Türkiye cezaevlerinden 16 Aralık 2018 ve 1 Mart 2019 tarihinde katılım sağlayanlarla birlikte, binlerce tutuklunun dâhil olduğu kitlesel bir noktaya ulaşmıştır.  Açlık grevleri ölüm oruçlarına dönüşmekte ve geri dönülmez noktaya gelmektedir.

 Büyüklüğü ve sonuçları düşünüldüğünde, toplum olarak altından kalkamayacağımız insani kriz aşamasına varmadan güçlü bir şekilde dur demeliyiz.

Açlık grevleri izleme heyetlerinin ve bağımsız hukukçuların takipleri sonucu ortaya çıkan veriler, birçok tutuklunun ileri derecede görme, işitme, tansiyon, dengesizlik, unutkanlık, yüksek ateş sorunu yaşadığını, sıvı almada zorlandığını ve yaşamlarının kritik bir eşikte olduğunu göstermektedir. Açlık grevini sürdüren tutukluların sağlığının geldiği kritik aşama, tıp etiği ilkeleri ve tutuklu haklarına dair kurallar dikkate alındığında, cezaevlerinin bir an önce kapılarını bağımsız sağlık heyetlerine açması gerektiğini göstermektedir. 

Diğer taraftan eylemcilerin açıklamaları ve ortaya koydukları tutum göz önüne alındığında, durumun bağımsız heyetlerin iyi niyet çabalarıyla çözüme kavuşamayacağı da bir gerçektir.

İnsanım diyen herkesi zorlayan bu durumunun, Türkiye’de son yıllarda zirveye ulaşan savaş ve çatışma politikalarının sonucu olduğunu biliyoruz. Talep edilen hukuksuzluğa son verilerek tutuklu ve hükümlülerin görüş hakları ile ilgili mevcut yasaların tam olarak uygulanmasıdır. Hukukun ve insan haklarının gereği yapılmalı, barış ve müzakere sürecinde olduğu gibi, Sayın Abdullah Öcalan ve diğer tutuklu ve hükümlüler avukatları ve aileleriyle görüşmeleri sağlanmalıdır.

Böylesi bir süreçte ekoloji örgütleri, yaşam savunucuları olarak yaşamdan yana olan tavrımızı yüksek sesle haykırıyoruz. Toplumda derin travmalar yaratacak bu durumun önüne geçmek ahlaki ve vicdani sorumluluktur. Aksi taktirde, yaşanacak ölümlerin toplumun vicdanında geri dönüşü olmayan yaralar açacağı ortadadır. Bu temelde, adalet bakanlığını ve hükümeti bir an önce somut adımlar atmaya davet ediyoruz.

HDP Ekoloji Komisyonu

DTK Ekoloji Komisyonu

HDK Ekoloji Meclisi

Mezopotamya Ekoloji Hareketi