Hasankeyf ve Dicle Vadisi‘nin Kurtarılması İçin Geç Değildir! Ilısu Barajı’nda Su Tutulmasın!

+++ Türk hükümeti ve Uluslararası Kamuoyuna Acil Çağrı! +++

Hasankeyf ve Dicle Vadisi‘nin Kurtarılması İçin Geç Değildir!

Ilısu Barajı’nda Su Tutulmasın!

İnsan toplulukları 12 bin yıldır aralıksız bir şekilde Dicle Nehri’nin kıyılarına kurulan Hasankeyf’te yaşıyor. Onlarca kültürün emeğiyle inşa edilen ve dünyada benzeri az olan bu yerleşim yeri, Dicle Nehri kıyısı, küçük vadileri ve bitişik kayaları üzerinde yaratıldı! Son yıllarda yapılan kazılar, Hasankeyf’te henüz açığa çıkarılmamış büyük bir kültürel mirasın olduğunu gösteriyor. Yapılan bağımsız incelemelere göre, Hasankeyf’in Kapadokya, Efes ve Truva değerinde bir miras alanı olduğu düşünülmektedir. Hasankeyf, UNESCO’nun 10 kriterinden 9’una sahip evrensel bir değerdir. Uluslararası bilim çevrelerinin yaptığı çalışmalara göre, yerleşik hayatın başlaması konusunda, Hasankeyf’in, Göbekli Tepe’nin ikizi olduğu tahmin edilmektedir.

Türk hükümeti, Göbekli Tepe’yi, olması gerektiği gibi, UNESCO Dünya Miras Listesine aldırmak için ciddi çaba içerisinde olurken, Hasankeyf ve çevresindeki Dicle Vadisi’ni, inşaatı büyük oranda tamamlanmış Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santrali Projesi’nin suları altına gömmeyi planlamaktadır. Mart 2019’da yapılan resmi açıklamalara göre; 10 Haziran 2019’da Ilısu Barajına su tutulmaya başlanacak ve Ekim ayında suni göllerin sularının Hasankeyf’e ulaşacağı tahmin edilmektedir.

Ilısu Projesi baştan sona yanlış ve yıkım getiren bir projedir. Yerelde olduğu gibi Türkiye, Irak, Suriye ve dünyada yoğunca eleştirilmektedir. İddia edildiği üzere yereldeki topluma herhangi bir sosyo-ekonomik yararı yoktur. Başta Hasankeyf olmak üzere Yukarı Mezopotamya bölgesinin önemli bir kültürel miras alanını sular altında bıraktığı gibi, on binlerce insanı yoksulluğa sürükleyecek ve halen çok önemli bir biyo-çeşitliliğe sahip Dicle Vadisi’nin yok olmasını beraberinde getirecektir. Ilısu projesinin akış aşağı bölge üzerinde çok olumsuz etkileri olacaktır; bu çerçevede özellikle çok sayıda Irak şehrinin içme suyu temininde ciddi sorunlar çıkacak ve Irak tarımı büyük risk altına girecektir. UNESCO Dünya Miras Listesinde bulunan ve Ortadoğu’nun en büyük sulak alanı olan Mezopotamya Sazlıklarına ulaşan suda ciddi azalma bu risklerin en başında gelmektedir.

Ilısu Projesi’nde sona yaklaşılmış olsa da, bunun iptali ile; başta doğrudan etkilenen beş il olmak üzere, Türkiye ve Irak toplumlarının ekonomik, sosyal, kültürel ve ekolojik olarak çok ileri düzeyde faydalanacağına kesinlikle inanmaktayız.

Son bir kaç yıldır Hasankeyf’te, “eserlerin Yeni Hasankeyf’e taşınması” ve “kayaların sağlamlaştırılması” adı altında fiziki müdahalelerle ciddi bir yıkım yaşanmış olsa da halen kurtarabileceğimiz kültürel miras çok fazladır.

Türk Hükümeti’ne ne Haziran ayında ne de sonrasında su tutmamasını ve Ilısu Baraj Projesi’ni durdurması çağrısını yapıyoruz!

Yerel halkın bütün kesimleriyle, Hasankeyf ve Dicle Vadisi’nin geleceğiyle ilgili eşit düzeyde, katılımcı ve şeffaf bir diyalog süreci sonucu ortaya çıkacak sonuçlara göre hareket edilmesi gerekiyor. İkincil olarak yerine getirilmesi gereken talebimiz, Irak ve Suriye ile uluslararası hukuka göre karşılıklı uzlaşı sonucu bir anlaşmanın sağlanması ve Mezopotamya Sazlıklarına kadar yeterli miktarda debinin garantilenmesidir!

Türkiye, Irak, Suriye ve dünyada taleplerimizi destekleyen bütün kesimlere, bu çağrımızı desteklemelerini ve Türk hükümetine yönelik benzeri taleplerin ifade edilmesi çağrısını yapıyoruz!

İmzalayıcılar:

Hasankeyf’i Yaşatma Girişimi, Türkiye

Dicle’yi Yaşatma Kampanyası, Irak

Dağ Nöbeti (Mountain Watch), İran

Dicle Savunucuları (Humat Dijlah), Irak

Rojava’yı Yeniden Yeşillendir Kampanyası, Suriye

Mezopotamya Ekoloji Hareketi, Türkiye

Irak Su Koruyucuları (Waterkeeper Iraq), Irak Kürdistanı Bölgesi

Hasankeyf Matters, Türkiye

Irak Sivil Toplum Dayanışma Girişimi (ICCSI), Irak

Ekoloji Birliği, Türkiye

Munzur Çevre Derneği, Türkiye

Irak Sosyal Forumu

Yeşil Öfke Ekoloji Kolektifi, Türkiye

Güzel Zağros’u Destekleme Halk Kampanyası, İran

TMMOB Ankara Şehir Plancıları Odası, Türkiye

Sivil Kalkınma Örgütü (CDO), Irak Kürdistanı Bölgesi

Su Hakkı Kampanyası, Türkiye

350 Ankara, Türkiye

Çoruh Koruma Birliği, Türkiye

Yaşam ve Dayanışma Yolcuları, Türkiye

Yeşil Direniş – Ekoloji ve Yaşam Gazetesi, Türkiye

Antalya Ekoloji Meclisi, Türkiye

Alakır Kardeşliği, Türkiye

HDK Ekoloji Meclisi, Türkiye

Karadeniz İsyandadır Platformu, Türkiye

Kuzey Ormanları Savunması, Türkiye

Saqiz Çevre Savunucuları Kürdistan/Iran

Şiney Piro Kurumu, Kürdistan/Iran

Kareza Çevre Örgütü Kürdistan/Iran

Şiney Nojin Kurumu, Kürdistan/Iran

Halebçe Çevre Savunucuları, Irak Kürdistan Bölgesi

Çevre ve Sağlık Kürt Örgütü, Irak Kürdistan Bölgesi

Green Kurdistan Population, Kürdistan/Iran

Pajin Institution, Kürdistan/Iran

Green Çiya Institution, Kürdistan,/Iran

Lübnan Eko Hareketi

Eko-Vicdan, Tunus

Halkların Adalet ve Tazminat Savunması Vakfı, Güney Afrika

Sınır Tanımayan Nehirler Uluslararası Koalisyon (Rivers without Boundaries International Coalition), Asya

Balıkçılar Forumu, Pakistan

Çevre Destek Grubu, Hindistan

Tacik Sosyal ve Ekolojik Birlik, Tacikistan

Suyun Savunması ve Suya Erişim Hakkının için Enter-Amerika Duyarlılık Ağı (Red VIDA), Amerika Kıtası

Sürdürebilir Şili, Şili

Nisan Vakfı (Fundacion Abril), Bolivya

Su, Toprak ve Çevreyi Savunma Hareketi (MODATIMA), Şili

Barajlardan Ekilenlerin Hareketi (MAB), Brezilya

Dünyanın Dostları, El Salvador

Veracruz Çevreyi Savunma Girişimi Asamblesi (La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental), Meksika

Ekoloji ve Çevresel Sürdürebilirlik Uygulamalı Bilimler Merkezi (Ecos El Salvador) (Centro de Estudios Aplicados en Ecología y Sustentabilidad Ambiental), El Salvador

Orta Amerika Ulusal Su Forumu (Foro Nacional del Agua Centro América), El Salvador

Federacion National de Trabajadores del Agua Potable y Alcantarillado del Peru (FENTAP), Peru

Diğer Dünyalar Chiapas (Otros Mundos Chiapas A.C.), Meksika

Avrupa Su Hareketi

Earth Thrive, Balkan

Ekologistak Martxan, Bask Ülkesi

Yeni Su Kültürü Ağı (XNCA), Katalonya

Arazi Sonu (Ende Gelände), Almanya

Eylem içinde Ekolojistler, İspanya

Dünya Miras Nöbeti (WHW), Almanya

Ebro Nehirinin Savunma Platformu, Katalonya

UPP – Un Ponte Per, Italya

Karşı Akım (CounterCurrent), Almanya

The Corner House, Birleşik Krallık

Dünyanın Dostları, Fransa

Italya Su Forumu Hareketleri

Riverwatch – Nehirlerin Korunması Topluluğu, Avusturya

Hayvanlar Hisseden Varlıklardır (Animals Are Sentient Beings), ABD

Île-de-France Su Koordinasyonu, Fransa

Plan C, Birleşik Krallık

Shoal Kollektifi, Birleşik Krallık

Hasankeyf Girişimi Berlin, Almanya

Tarım ve Ticaret Politkası Enstitüsü, ABD

İyi Müşterek Su Koordinasyonu (Coordination EAU bien commun), Fransa

Urgewald, Almanya

Idle No More SF Bay (Kaliforniya’da yerli bir halk), ABD

EkoKadınlar (EcoMujer), Almanya

Tatlı Su Hesap Verebilirlik Projesi (FreshWater Accountability Project), ABD

Kaya Gazsız Zaragoza Vatandaşlar Platformu, Ispanya

Alborado Halk Kültür Derneği, İspanya

Uluslarası Nehirler, ABD

Solifonds, İsviçre

Çokuluslu Şirketleri Araştırma Merkezi (SOMO), Hollanda

Ekolojik Merkez DRONT, Rusya

Ekososyalist Ufuklar, ABD

Uluslarası Sosyo-Ekolojik Birlik, Rusya

Bioçeşitlilik Koruma Merkezi, Rusya

Dünya Hukuk Merkezi (Earth Law Centre), USA

Yeşil Anti-Kapitalist Cephe, Birleşik Krallık

Cambridge Toplumsal Ekology Grubu, Birleşik Krallık

Heraklion Bütünsel/Integral Kooperatifi, Crete/Greece

BankTrack (Banka Nöbeti), Hollanda

Komite Internazionalistak (Enternasyonalist Komite), Bask Ülkesi

Dünya Su Sözleşmesi için İtalya Komitesi (Italian Committee For World Water Contract), İtalya

Dünya Muhafızları (Earth Guardians), ABD

Avrupa Hıfzıssıhha Girişimi (European Sanitation Initiative – EuSAIN)

Berlin Su Masası, Almanya

ENVJUSTICE-EJAtlas Projesi, ICTA – Barcelona Otonom Üniversitesi, Katalonya

Daha fazla bilgi ve imzacılarla ilgili bilgi:

İletişim:

E-mail: [email protected]

E-mail: [email protected]