MEH: Amed, Mardin ve Wan Büyükşehir Belediye eşbaşkanlarının sivil bir darbeyle görevden alınarak yerlerine kayyum atanmasını kınıyoruz

BASINA KAMUOYUNA

Amed, Mardin ve Wan Büyükşehir Belediye eşbaşkanlarının sivil bir darbeyle görevden alınarak yerlerine kayyum atanmasını kınıyoruz. Belediye eşbaşkanları hakkında yürütülen soruşturmalar bahane edilerek yapılan bu atamaların çoğulcu demokrasi ve hukukla örtüşen hiçbir yanı bulunmamaktadır.

31 Martta AKP-MHP otoriter iktidarın tüm baskı ve korku stratejisine karşı halk demokrasi dersi vererek Belediye Eş Başkanlarını seçmiştir. Atanmış İçişleri Bakanlığının mesnetsiz kararıyla görevden alınarak yerlerine yine atanmış Valilerin getirilmesi, AKP-MHP iktidarının demokrasiye ve halk iradesine bakışının özetidir.

HDP’nin kazandığı belediyelere ve birlikte barışık dayanışmacı anlayışla yaşama geçirdiği, öncelikli kadın özgürlüğü mücadelesi, katılımcı yerel demokrasi, toplumsal ekolojik yaşamın inşası, komünal ekonomiyi alternatif model olarak ele alması, tarihi, kültürü ve dili yok etmek yerine koruyan, toplumsal hafızayı yaşatan anlayışı AKP’nin Yerel seçimlerde yaşadığı yenilginin hıncı ile HDP’ye saldırmasının nedenlerindendir.

Bu saldırıları Kürt halkına karşı yüzyıllık bir tektipleştirme politikasının geldiği noktalardan biridir. Şark ıslahat fermanı, Seyit Rıza, Şex Seid isyanı, umumi müfettişlikler ve doksanlardaki köy boşaltmalar yoluyla gerçekleştirilen politikalar, bu gün ise tarihin tekerrüründen ibaret kayyum atamalarıyla var olmaya devam etmektedir.

2016 yılında da antidemokratik biçimde atanan kayyumların yerel yönetimleri uğrattıkları zararlar hafızalarımızda tazeliğini korumaktadır. Tahribatlar ve talanlarla hafızamıza kazınan bu kayyumlar, seçimle alamadıkları ve alamayacakları belediyeleri gasp ederek, sermayenin doymak bilmez hırsını desteklemiş, sömürgeciliğini sürdürmüş, doğal yaşam alanlarını yasa ve yönetmeliklerle talana açmışlardır.

Yerel Halkla hiçbir bağı olmayan, halkla arasında beton bariyerler bulunan, beton bloklar arasında yaşayıp merkezi iktidarın talimatlarını gerçekleştiren, toplumsal ahlak ve toplumsal vicdandan yoksun kayyum anlayışı, sadece Kürt halkına değil, tüm Türkiye halklarına karşıda vicdani bir sorumluluk barındırmamaktadır, barındırmayacaktır.

Halk iradesine yapılan bu sivil darbeden derhal vazgeçilmelidir. Hukuksuzca ve tüm zor aygıtlarını kullanarak yüzyıllık tektipleştirme anlayışının inşası için kendinden olmayanların susturulmasına son verilmelidir. İradesi gasp edilen Amed, Mardin, Wan halkının seçtiği belediye eş başkanları derhal görevlerine iade edilmelidir.

20/08/2019
MEZOPOTAMYA EKOLOJİ HAREKETİ (MEH)
email: [email protected]
Twitter: @ekolojihareketi